Quý khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vui lòng thanh toán qua các tài khoản dưới đây với nội dung Rusi [Madonhang] Ví dụ: Rusi 5947

1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 0451000227319

– Chi nhánh: Vietcombank Thành Công

2. TPB

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 01530602001

– Chi nhánh: Hà Nội

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 105003950827

– Chi nhánh: ViettinBank Thanh Xuân

4. BIDV

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 21510000662797

– Chi nhánh: BIDV Cầu Giấy

5. Agribank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 1305205067330

– Chi nhánh: Tràng An

6. TECHCOMBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Thanh

– Số tài khoản: 19025333416011

– Chi nhánh: Chùa Láng